HOT GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG MUA CODE NHẬN NGAY 20% GIÁ TRỊ CỦA CODE ĐÓ, CHI TIẾT INBOX FANPAGE HOẶC ZALO

Web hosting là dịch vụ lưu trữ website chuyên nghiệp. Web hosting phù hợp cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp muốn có một website giới thiệu, giao dịch thương mại trên Internet một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Cá nhân 1

 • Dung lượng 2 GB
 • Băng thông 40 GB
 • Địa chỉ Email 60
 • Addon Domain 10
 • Sub Domain 20
 • Park Domain 20
 • MySQL Server 1
 • MySQL 1
 • Chi phí/tháng 199.000
 • Chi phí/năm 2.388.000

Cá nhân 2

 • Dung lượng 3 GB
 • Băng thông 70 GB
 • Địa chỉ Email 120
 • Addon Domain 20
 • Sub Domain 20
 • Park Domain 20
 • MySQL Server 2
 • MySQL 2
 • Chi phí/tháng 279.000
 • Chi phí/năm 3.348.000

Cá nhân 3

 • Dung lượng 4 GB
 • Băng thông 120 GB
 • Địa chỉ Email KGH
 • Addon Domain 40
 • Sub Domain 40
 • Park Domain 40
 • MySQL Server 3
 • MySQL 3
 • Chi phí/tháng 350.000
 • Chi phí/năm 4.200.000

Cá nhân 4

 • Dung lượng 5 GB
 • Băng thông 160 GB
 • Địa chỉ Email KGH
 • Addon Domain 60
 • Sub Domain 60
 • Park Domain 60
 • MySQL Server 4
 • MySQL 4
 • Chi phí/tháng 406.000
 • Chi phí/năm 4.872.000

Cá nhân 5

 • Dung lượng 7GB
 • Băng thông 280 GB
 • Địa chỉ Email KGH
 • Addon Domain 120
 • Sub Domain 120
 • Park Domain 120
 • MySQL Server 10
 • MySQL 10
 • Chi phí/tháng 500.000
 • Chi phí/năm 6.000.000

Cá nhân 6

 • Dung lượng 10 GB
 • Băng thông KGH
 • Địa chỉ Email KGH
 • Addon Domain 400
 • Sub Domain 400
 • Park Domain 400
 • MySQL Server 35
 • MySQL 35
 • Chi phí/tháng 600.000
 • Chi phí/năm 7.200.000

Doanh nghiệp 1

 • Dung lượng 10 GB
 • Băng thông KGH
 • Địa chỉ Email KGH
 • Addon Domain 400
 • Sub Domain 400
 • Park Domain 400
 • MySQL Server 35
 • MySQL 35
 • Chi phí/tháng 600.000
 • Chi phí/năm 7.200.000

Doanh nghiệp 2

 • Dung lượng 16 GB
 • Băng thông KGH
 • Địa chỉ Email KGH
 • Addon Domain KGH
 • Sub Domain KGH
 • Park Domain KGH
 • MySQL Server 80
 • MySQL 80
 • Chi phí/tháng 840.000
 • Chi phí/năm 10.080.000

Doanh nghiệp 3

 • Dung lượng 20 GB
 • Băng thông KGH
 • Địa chỉ Email KGH
 • Addon Domain KGH
 • Sub Domain KGH
 • Park Domain KGH
 • MySQL Server 110
 • MySQL 110
 • Chi phí/tháng 1.000.000
 • Chi phí/năm 12.000.000

Doanh nghiệp 4

 • Dung lượng 30 GB
 • Băng thông KGH
 • Địa chỉ Email KGH
 • Addon Domain KGH
 • Sub Domain KGH
 • Park Domain KGH
 • MySQL Server 300
 • MySQL 3000
 • Chi phí/tháng 1.340.000
 • Chi phí/năm 16.080.000

Doanh nghiệp 5

 • Dung lượng 50 GB
 • Băng thông KGH
 • Địa chỉ Email KGH
 • Addon Domain KGH
 • Sub Domain KGH
 • Park Domain KGH
 • MySQL Server 400
 • MySQL 300
 • Chi phí/tháng 2.000.000
 • Chi phí/năm 24.000.000

Doanh nghiệp 6

 • Dung lượng 100 GB
 • Băng thông KGH
 • Địa chỉ Email KGH
 • Addon Domain KGH
 • Sub Domain KGH
 • Park Domain KGH
 • MySQL Server 600
 • MySQL 300
 • Chi phí/tháng 3.600.000
 • Chi phí/năm 43.200.000
Đăng ký tư vấn miễn phí